Nöje på Eksjö Stadshotell

fredag 10/12

Pub Disco

lördag 11/12

Pub Disco

fredag 31/12

Nyårsmeny Take Away 495:-